อะโพติค

อะโพติค ย่อมาจาก อะโพติก้า ซึ่งเป็นชื่อสถานที่ลึกลับที่ผู้ค้าไวน์ในยุโรปใช้เก็บไวน์ชั้นเลิศไว้ในช่วงศตวรรษที่ 13 อะโพติคเป็นไวน์โลกใหม่ที่มีส่วนผสมอย่างลงตัวในสไตล์ไวน์โลกเก่าแบบฉบับทันสมัยขึ้น

แคลิฟอร์เนียเป็นสถานที่ในอุดมคติสําหรับฤดูการปลูกองุ่นให้ได้รสชาติสมดุลระหว่างความฝาด และรสชาติฟรุ้ตตี้ของผลไม้ อุณหภูมิที่อบอุ่นสม่ํา เสมอส่งผลให้องุ่นสุกช้าและมีสีแดงกว่าองุ่น Lodi Zinfandel ปกติไวน์เมกเกอร์ได้ใช้ไวเนอรี่ Livingston East Side ในการบ่มไวน์ ที่มีเครื่องบ่มแบบมีแกนหมุนทําให้ได้น้ําไวน์ที่มีสีสดและมีรสชาติมากกว่าปกติ องุ่นที่ได้นํา ไปแช่น้ํา เย็นก่อนการผลิต รวมทั้งควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะเวลาบ่ม ส่งผลให้ได้ไวน์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว

Visit Website