เบอรี่ เอสเตท

เบอรี่ เอสเตท ไวน์เนอรี่ ก่อตั้งเมือปี 1922 ผลิตจากโรงบ่มไวน์ที่มีระบบปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย จากดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศออสเตรเลีย มีแม่น้ำเมอร์เรและอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพาะปลูกองุ่นคุณภาพพรีเมี่ยมสำหรับไวน์ เบอรี่ เอสเตทโดยเฉพาะ และเมื่อองุ่นชั้นเลิศบวกด้วยระบบที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจในคุณภาพที่เป็นเลิศของไวน์ เบอรี่ เอสเตท

"เบอรี่ เอสเตท ไวน์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย"

Visit Website