ฟินคา เดอ มัลปิคา

ฟินคา เดอ มัลปิคา ไวน์ ผลิตจากองุ่นที่ปลูกในไร่ออสบอร์น ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศสเปนในเขต โทเลโด, ไร่องุ่นมัลปิคา เป็นส่วนหนึ่งของความฝันของครอบครัวที่จะผลิตไวน์ที่มีคุณภาพที่แสดงถึงจิตวิญญาณ ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การทําไวน์มานานกว่า 200 ปี ภายใต้โรงไวน์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายยุค 90 ในแผ่นดินที่เป็นแหล่งผลิตไวน์มานานนับพันปี หรือที่เรียกว่า “เทียร่า เดอ คาสเทลล่า” ไร่องุ่นจะถูกจัดการภายใต้ข้อเงื่อนไขที่ถูกกําหนดไว้ หรือที่เรียกว่า การควบคุมขั้นต่ำ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดในแต่ละแปลงขนาดเล็กจากหลากหลายไร่

Visit Website