เฟรสโก้

แอปเปิ้ล ไวท์

ราคาแนะนำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿ 199

recipe image

พันธุ์องุ่น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

recipe image

รส

รสชาตินุ่มละมุน ให้ความรู้สึกสดชืนของไวน์ขาว และแอปเปิ้ลเขียว

recipe image

ดื่มเข้าคู่กับ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

You may also like...