เฟรสโก้

สปาร์คกลิ้ง มัสคาโต

ราคาแนะนำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿ 249

recipe image

พันธุ์องุ่น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

recipe image

รส

ไวน์ผลไม้ที่มีกลิ่นหอมขององุ่นสายพันธุ์มัสคาโต้ เหมาะสำาหรับเสิร์ฟในงานปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงฉลอง

recipe image

ดื่มเข้าคู่กับ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.