ปีเตอร์ เวลล่า

เมื่อกฎหมายการห้ามผลิตเหล้าในปี 1993 ของอเมริกาได้สิ้นสุดลง อุตสาหกรรมการผลิตไวน์ของแคลิฟอเนีย ก็ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ ตั้งแต่นั้นมา เขตการผลิตไวน์แห่งนี้ได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นแหล่งแห่งการเพาะปลูก พันธุ์องุ่นคุณภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก ปัจจัยหลักที่่ส่งเสริมให้แคลิฟอร์เนียก้าวขึ้นสู่สถานะผู้ผลิตไวน์ชั้นนำของโลก มาจากการแสงแดดแรงกล้าและภูมิประเทศที่ติดกับชายฝั่งทะเล ซึ่งมีลมทะเลเย็นสบายพัดโชยมาตลอดปี ที่นี่จึง สามารถรังสรรค์ไวน์ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นไม่มีที่ไหนเหมือน อีกทั้งยังเป็นไวน์ที่ดื่มได้ง่ายเหมือนนิสัยที่เข้ากับคนได้ง่าย ของคนชาวแคลิฟอร์เนีย

Visit Website